خوانندگان  محترم!

در این ‌بخش  شما می‌توانید مجموعه داستانها  و اشعار منتخب نویسنده ی تاجیک - بهرام فیروز را به زبان‌های تاجیکی و روسی مطالعه نمایید .

در حال حاضر، در این سامانه،  مجموعه  داستان‌ها و اشعار زیر آماده مطالعه هستند: « حقیقت تلخ»، «رخسا ره»، «اگر وی مرد می بود»، «تو تنها نه »، «تارو  پود»،  «تفت دل»، «سلسله»، «ندای عشق»، «معلم سختگیر»، «دریا مهر»، « صبح وطن».

در آینده نزدیک در این صفحه بقیه ی کتاب‌های این نویسنده نمایش داده خواهند شد .

 برای دریافت نمودن  کتاب مورد نظر گزینه «دانلود» - را انتخاب نمایید .

 جهت مطالعه به زبان تاجیکی، لطفاً، حروف (فونت ) «Times_new _roman_Tj»  - را  دانلود  و نصب نمایید و همچنین  برای خواندن راحت منتخبات  خاموش کردن گزینه   «hide grammar errors»   در                         

 Microsoft  / Word  /File / option / proofing /   توصیه می‌شود .

 مجموه داستان‌های «حقیقت تلخ» و «صبح وطن» در فرمت JPG آماده شده‌اند .

 از خوانندگان بابت اظهار نظر و ارزیابی سپاسگزاریم .

«ПЕШ АЗ ШАБИ АРУСИ» 1989 г.

 • Издание: Душанбе «Адиб»
 • Год: 1989 г., 556 стр..
 • Описание: ...

«БЫЛА БЫ ОНА МУЖЧИНОЙ»

 • Издание: Душанбе «Адиб»
 • Год: 1990 г.443 стр.
 • Описание: ...

Скачать

«ТЫ НЕ ОДИНОК» 1982 г.

 • Издание: Москва «Детская литература»
 • Год: 1982 г.251 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«РУХСОРА» (русс), 1990 г.

 • Издание: Душанбе «Адиб»
 • Год: 1990 г.88 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«РУХСОРА» 1978 г.

 • Издание: Душанбе «Адиб»
 • Год: 1978 г.168 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«САХНАИ ГАРДОН» 1993 г.

 • Издание: Душанбе «Адиб»
 • Год: 1993 г.350 стр..
 • Описание: ...

«АГАР ВАЙ МАРД МЕБУД» 1987 г.

 • Издание: Нашриёти "Адиб"
 • Год: 1987 г. 384 стр.
 • Описание: ...

Скачать

«ТАФТИ ДИЛ» 1984 г.

 • Издание: Нашриёти ИрфонДушанбе.
 • Год: 1984 г.206 стр. ( ЖАР СЕРДЦА).
 • Описание: ...

Скачать

«ТОРУ ПУД» (русс), 1979 г.

 • Год: 1979 г.95 стр. (на русском языке).
 • Описание: ...

Скачать

«ТОРУ ПУД» 1985 г.

 • Издание: Душанбе «Нашриёти Маориф»
 • Год: 1985 г.206 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«СУБХИ ВАТАН» 2012 г.

 • Издание: Душанбе ТЧБ «Истикбол»
 • Год: 2012 г.12 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«НИДОИ ИШК» 2009 г.

 • Издание: Нашриёти "Нодир"
 • Год: 2009 г.
 • Описание: ...

Скачать

«ДАРЁИ МЕХР» 2009 г.

 • Издание: Нашриёти "Адиб"
 • Год: 2009
 • Описание: ...

Скачать

«ХАКИКАТИ ТАЛХ» 1981 г.

 • Издание: Душанбенашриёти "Ирфон".
 • Год: 1981 г. 285 страниц
 • Описание: ...

«ХОТИРАИ ЯК МУХАББАТ» 2009 г.

 • Издание: Душанбе ТЧБ «Истикбол»
 • Год: 2009 г.165 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«ХАКИКАТИ ТАЛХ» 2008 г.

 • Издание: Душанбе ТЧБ «Истикбол»
 • Год: 2008 г.20 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«МУАЛЛИМИ САХТГИР» 2007 г.

 • Издание: Душанбе «Адиб»
 • Год: 2007 г.126 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«ЯК РУЗ НЕ, ЯК РУЗ» 2007 г.

 • Издание: Нашриёти «Олами китоб»
 • Год: 2007 г.207 стр..
 • Описание: ...

 

Скачать

«ГАФЛАТЗАДАГОН» 1999 г.

 • Издание: Душанбе «Адиб»
 • Год: 1999 г.374 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«АЗ АРШ ТО ФАРШ», 1983 г.

 • Издание: Душанбе «Нашриёти Маориф»
 • Год: 1983 г.317 стр..
 • Описание: ...

«ТУ ТАНХО НЕ» 1980 г.

 • Издание: Нашриёти “Маориф”Душанбе.
 • Год: 1980 г.240 стр.
 • Описание: ...

Скачать

«ГАНЧ АЗ ВАЙРОНА» 1978 г.

 • Издание: Нашриёти "Маориф"Душанбе.
 • Год: 1978 г.155 стр..
 • Описание: ...

«ПАИ СИТОРА» 1976 г.

 • Издание: Нашриёти "Маориф"Душанбе.
 • Год: 1976 г.64 стр..
 • Описание: ...

Скачать

«СИЛСИЛА» 1973 г.

 • Издание: Нашриёти “Ирфон”Душанбе.
 • Год: 1973 г.96 стр
 • Описание: ...

Скачать

«РОЗХОИ МАХТОБШАБ» 1967 г.

 • Издание: Нашриёти "Ирфон"Душанбе.
 • Год: 1967 г. 95 стр.
 • Описание: ...

بهرام فیروز (1994.24.09 - 1939.01.11)

نویسنده ,شاعر و منقد تاجیک

عضو اتحادیه  نویسندگان جماهیر شوروی  (USSR)از سال 1971

مولف  مجموعه داستان‌ها, رمان  و شعر‌ها

جایزه

برنده ی جایزه ی ادبی  صدرالدین عینی

 

کارمند مفتخر فرهنگ جمهوری

مهمانان ما

Free counters!

 

كه در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پیوند ‌های مفید

Страница посвященная Бахрому Фирузу в Википедии

 

Подпишись на наш канал

 

Sex Hikayeleri